Tạo hình tầng sinh môn

Cách chăm sóc sau khi thẩm mỹ tầng sinh môn
Cách chăm sóc sau khi thẩm mỹ tầng sinh môn
  • 20/06/2018
Nhiều phụ nữ khi vượt cạn không tránh khỏi phải cắt rạch tầng sinh môn sau khi sinh. Sau khi vết cắt lành lại họ nhận ra nhiều đường sẹo xấu khiến vùng kín trở…
Banner Banner Banner
Đặt lịch tư vấn